fauna

Encyklopedia PWN

ogół gatunków zwierząt lub ogół gatunków zwierząt z określonej grupy systematycznej (np. ssaków, owadów) zamieszkujących określony obszar (np. góry, morze, kraj, kontynent) lub środowisko (np. las, łąka, rzeka, jezioro, gleba, jaskinia) w określonym czasie (np. fauna współczesna Afryki, Karpat, fauna jurajska, fauna amonitów triasu, fauna gadów mezozoicznych);
ogół zwierząt tworzących zespoły raf koralowych;
ogół gatunków zwierząt bezświetlnej strefy, głównie mórz i oceanów (abisal) i głębokich jezior (profundal);
zespół gatunków zwierząt występujących w górach;
ogół gatunków zwierząt zamieszkujących jaskinie;
Faun, Faunus
[łac. faveo ‘sprzyjam’],
mit. rzym. staroitalskie bóstwo dzikiej przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia