fauna

Encyklopedia PWN

mit. rzym. bóstwa z pogranicza cywilizowanego świata, górskich lasów i pastwisk;
hellenistyczny posąg śpiącego satyra z marmuru (wys. 2,13 m);
ogół gat. zwierząt występujących na wyspach, charakteryzujące się określonymi przystosowaniami, wykształconymi w drodze ewolucji.
biol. fauny bliżej niespokrewnione, które w procesie ewolucji wykształciły bliskie podobieństwa budowy i funkcji ekologicznej;
Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia