fauna
 
Encyklopedia PWN
fauna,
ogół gatunków zwierząt lub ogół gatunków zwierząt z określonej grupy systematycznej (np. ssaków, owadów) zamieszkujących określony obszar (np. góry, morze, kraj, kontynent) lub środowisko (np. las, łąka, rzeka, jezioro, gleba, jaskinia) w określonym czasie (np. fauna współczesna Afryki, Karpat, fauna jurajska, fauna amonitów triasu, fauna gadów mezozoicznych);
fauna obszarów (środowiska) określa jej skład jakościowy i ilościowy, obecność elementów faunistycznych charakterystycznych dla danego rejonu, w tym endemitów, a także gatunki dominujące; elementy faunistyczne to gatunki lub ich grupy o podobnych zasięgach, np. fauna kręgowców Polski zawiera elementy holarktyczne (np. łoś), borealne (np. zając bielak) czy pontyjskie (np. suseł perełkowany); w obrębie fauny wyróżnia się np. awifaunę (ornitofaunę) — faunę ptaków, ichtiofaunę — faunę ryb.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia