fauna

Encyklopedia PWN

Mallarmé Stéphane Wymowa, ur. 18 III 1842, Paryż, zm. 9 IX 1898, Valvins,
poeta francuski, duchowy przywódca i teoretyk symbolizmu.
zespół stanowisk paleolitycznych w Etiopii, nad rz. Auasz, ok. 50 km na południe od Addis Abeby.
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
część Notogei, lądowy obszar zoogeograf. obejmujący wyspy Nowej Zelandii;
obszar chroniony, założony 1956, o powierzchni 2163 ha, pod ścisłą ochroną 292 ha (2022);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia