flora

Encyklopedia PWN

bot. ogół gatunków roślinnych występujących na określonym obszarze i w określonym czasie geologicznym;
mit. rzym. bogini wiosennej roślinności w okresie kwitnienia;
Flora Farnese
[f. farnẹze],
znany posąg marmurowy (wys. 3,42 m), znaleziony prawdopodobnie w termach Karakalli w Rzymie ok. poł. XVI w. i należący do kolekcji rodu Farnese (stąd nazwa);
nazwa serwisu stołowego carycy Katarzyny II;
Flora Francesco, ur. 27 X 1891, Colle Sannita, zm. 17 IX 1962, Bolonia,
wł. krytyk i historyk literatury;
Nwapa Flora, właśc. Florence Nwanzuruaha, ur. 13 I 1931, Oguta, zm. 16 X 1993, Enugu,
pisarka nigeryjska;
Robson
[rọbsən]
Dame Flora, ur. 28 III 1902, South Shields, zm. 7 VII 1984, Brighton,
aktorka angielska;
Florø
[flọrö],
m. w Norwegii.
Flory
[flọri]
Paul John, ur. 19 VI 1910, Sterling (stan Illinois), zm. 9 IX 1985, Big Sur (stan Kalifornia),
fizykochemik amerykański;
Mistrz Flory, żył w XVI w.,
anonimowy malarz; działał w 2. poł. XVI w. we Francji;
Alpaerts Flor, ur. 12 IX 1876, Antwerpia, zm. 5 X 1954, tamże,
belgijski kompozytor i dyrygent;
Peeters Flor, ur. 4 VII 1903, Thielen, zm. 4 VII 1986, Antwerpia,
belgijski organista i kompozytor;
Roger de Flor, ur. ok. 1267, zm. 30 IV 1305, Adrianopol,
dowódca katalońskich wojsk zaciężnych, syn Niemca i Włoszki;
Linné
[linẹ:]
Carl von, Carolus Linnaeus, Karol Linneusz, ur. 23 V 1707, Råshult (prow. Småland), zm. 10 I 1778, Uppsala,
szwedzki przyrodnik i lekarz.
obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha, w tym 1016 ha wód i 15 547 ha lasów (2008), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
karbon
[łac. carbo ‘węgiel’],
piąty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 355 do ok. 295 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
szósty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 295 do 250 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
najmłodszy okres kenozoiku, będący ostatnim okresem geologicznym historii Ziemi, który rozpoczął się ok. 1,8 mln lat temu (wedługinnych poglądów ok. 2,5 mln lat temu) i trwa do dziś.

Słownik języka polskiego PWN

flora
1. «ogół gatunków roślin charakterystycznych dla danego obszaru, środowiska lub okresu geologicznego»
2. mit. rzym. Flora «bogini roślinności wiosennej w stadium kwitnienia»
flora bakteryjna «ogół gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia