flora

Encyklopedia PWN

Karo, Caro, Ferdynand, ur. 6 V 1845, Brześć, zm. 3 IX 1927, Konstancin k. Warszawy,
farmaceuta i botanik;
Kluk Jan Krzysztof, ur. 13 IX 1739, Ciechanowiec, zm. 2 VII 1796, tamże,
przyrodnik, ksiądz.
ekol. międzynarodowa konwencja o ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisana 1979 w Bernie;
Kotula Bolesław, ur. 27 X 1849, Cieszyn, zm. 19 VIII 1898,
syn Andrzeja, brat Jerzego, botanik i zoolog;
Kulczyński Stanisław Leon, ur. 9 V 1895, Kraków, zm. 11 VII 1975, Warszawa,
syn Władysława, botanik, działacz polityczny;
mikroflora
[gr.-łac.],
flora naturalna, flora fizjologiczna,
drobnoustroje występujące powszechnie w organizmach wyżej uorganizowanych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia