Kluk Jan Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Kluk Jan Krzysztof, ur. 13 IX 1739, Ciechanowiec, zm. 2 VII 1796, tamże,
przyrodnik, ksiądz.
Od 1770 proboszcz w Ciechanowcu, gdzie prowadził badania flory i fauny oraz obserwacje stanu rolnictwa, ogrodnictwa i hodowli zwierząt w Polsce; wiedzę teoret. uzupełniał m.in. w bibliotece i gabinecie przyr. księżny A. Jabłonowskiej w Siemiatyczach. Na podstawie znajomości literatury i własnych badań oprac. ogółem 13 tomów dzieł, mających przełomowe znaczenie dla pol. nauk przyr. i roln. w epoce oświecenia. Najważniejszym bot. dziełem jest pierwszy kryt. opis flory pol. Dykcjonarz roślinny (t. 1–3 1786–88); wydał też: Roślin potrzebnych ... utrzymanie, rozmnożenie i zażycie (t. 1–3 1777–79), podręcznik botaniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, propagujący postępowe metody gospodarowania, wielokrotnie wznawiany i zalecany w szkołach Komisji Edukacji Nar.; Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo (t. 1–4 1779–80), podręcznik zoologii, hodowli zwierząt i weterynarii; Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie (t. 1–2 1781–82), podręcznik mineralogii i geologii; Botanika dla szkół narodowych (1785), pierwszy pol. szkolny podręcznik botaniki wg prospektu P. Czenpińskiego. Piastował wiele funkcji kośc. i nauk., m.in. otrzymał tytuł doktora Szkoły Gł. Wielkiego Księstwa Litew. w Wilnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia