flora

Encyklopedia PWN

Browicz Kazimierz, ur. 17 XII 1925, Częstochowa, zm. 11 VI 2009, Warszawa,
botanik dendrolog;
Czeczottowa Hanna, ur. 3 II 1888, Petersburg, zm. 17 III 1982, Warszawa,
żona Henryka Czeczotta, paleobotanik i fitogeograf;
Diels
[di:ls]
Ludwik Emil, ur. 24 IX 1874, zm. 4 VI 1945,
botanik niemiecki;
Drymmer Karol, ur. 28 VIII 1851, Kielce, zm. 2 VIII 1937, Warszawa,
botanik florysta;
Gilibert
[żilibẹ:r]
Jan (Jean) Emanuel (Emmanuel) Wymowa, ur. 21 VI 1741, zm. 1814,
fr. botanik i lekarz;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia