Narwiański Park Narodowy
 
Narwiański Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Narwiański Park Narodowy
państwo — Polska, woj. podlaskie
rok założenia — 1996
powierzchnia — 7 350 ha, otulina 15408 ha
Początkowo od 1985 do czasu powołania Narwiańskiego Parku Narodowego — Narwiański Park Krajobrazowy; położony między Surażem na południu a Rzędzianami na północy; obejmuje fragment bagiennej Doliny Narwi Górnej o bardzo rozwiniętym ekosystemie rzecznym (rozlewiska i zakola rozczłonkowanego koryta rzeki); dno doliny zalega na poziomie 118 m (Suraż)–110,7 m n.p.m. (Rzędziany), otoczenie to wysoczyzny morenowe dochodzące do 160 m n.p.m.: od wschodu Wysoczyzna Białostocka, od zachodu Wysoczyzna Wysokomazowiecka; Narew w Narwiańskim Parku Narodowym zasila kilka małych dopływów; przy ujściu Czaplinianki k. wsi Topilec zespół 32 stawów rybnych o powierzchni 37 ha; 73% Parku stanowią użytki ekologiczne, 10% użytki rolne, 9% wody i 4% lasy (przeważnie olsy); dolinę wypełniają torfy o średniej miąższości 1 m; najbardziej rozpowszechniona jest roślinność szuwarowa, ponadto występują zbiorowiska zarośli wierzbowych, łąkowe, ziołoroślowe oraz kserotermiczne; 13 gatunków roślin chronionych: grzybienie białe, grążel żółty, kosaciec syberyjski, rosiczka okrągłolistna, storczykowate; bogata awifauna: ok. 200 gatunków, w tym 154 lęgowe, ostoja i ważne miejsce odpoczynku i żerowania w okresie wiosennym ptaków siewkowych; w wodach 22 gatunki ryb; ze ssaków m.in.: łoś, bóbr, wydra, gronostaj. Obiekty zabytkowe to: reduta Koziołek, założenie dworsko-ogrodowe w Kurowie, kościół w Waniewie, tradycyjne drewniane zagrody i budynki wiejskie kryte strzechą, wiatraki, kapliczki. Dla turystów atrakcją są przejażdżki łódkami „pychówkami” oraz prywatne muzeum archeologiczne w Surażu; szlaki piesze, szlak wodny Narwią, miejsca biwakowe, kąpieliska, punkty widokowe; udostępnione wędkowanie. Siedziba dyrekcji oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne w Kurowie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Narwiański Park Narodowy, okolice wsi Bokinyfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Narew, rozlewiska w górnym odcinku (okolice wsi Rybaki) fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia