wysoczyzna
 
Encyklopedia PWN
wysoczyzna,
niewysokie, rozległe wzniesienie, rozpościerające się między płytko wciętymi dolinami, np. Wysoczyzna Ciechanowska;
jest formą akumulacji lodowcowej zbud. z utworów morenowych, przemodelowaną przez wody roztopowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia