kem
 
Encyklopedia PWN
kem
[ang.],
pagórek pochodzenia polodowcowego (wysokość od kilku do kilkudziesięciu m, szerokość do kilkuset m), zbudowany z warstwowanych piasków, mułków i żwirów, osadzonych w szerokich szczelinach i zagłębieniach martwego lodu przez wody roztopowe (fluwioglacjalne osady);
w Polsce k. często występują na obszarach przedostatniego i ostatniego zlodowacenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia