Odkrywcy, wynalazcy, uczeni

Odkrywcy, wynalazcy, uczeni
 
 • „Eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet nichts; sie zu bauen nicht viel; sie zu erproben — alles” [‘wynalezienie maszyny latającej jest niczym; czymś jest jej zbudowanie; wszystkim — jej wypróbowanie’]
 • „Naród rzymski przez to właśnie jest niezwyciężony, że w powodzeniu pamięta o tym, by być rozsądnym i powziąć rozsądne decyzje”
  Dzieje, księga XXX
 • „Uważałem za stosowne wspomnieć o zagadnieniu ocalenia Abu Simbel. (...) Nie będzie bowiem rzeczą obojętną dla wszystkich pokoleń polskich archeologów fakt, że w akcie erekcyjnym wmurowanym w piedestał posągu Ramzesa II w sanktuarium wielkiej świątyni, znajduje się (...) podpis Polaka”
  Od Edfu do Faras
 • „Lepiej jest być dobrym, niż być oryginalnym”
 • Mościcki był współtwórcą polskiego przemysłu chemicznego po odzyskaniu przez kraj niepodległości.
 • „Dla mnie sukces architekta polega właśnie na tym, że jak ktoś jego budynek zobaczy, to od razu mu przyjdzie do głowy, że w życiu czegoś takiego nie widział”
 • „Tworzymy dla człowieka, który się ciągle zmienia, którego przyzwyczajenia, życie zamiłowanie, praca i odpoczynek są inne co kilka dziesiątek lat. ¼ Ale tworzymy także dla człowieka, który jest niezmienny. Wymiary ciała ludzkiego, proporcje jego budowy, najistotniejsze reakcje i najgłębsze pragnienia są dziś te same co w pierwszych dniach historii”
  M. Nowicki W poszukiwaniu nowego funkcjonalizmu, „Skarpa” 3/I, 4 11 1945
 • „Są ludzie gotowi chronić wolność, aż nic z niej nie pozostanie”
 • „O wartości dobrej teorii świadczy możliwość jej natychmiastowego wykorzystania w praktyce”
 • „Każda elita, która nie jest gotowa do walki w celu obrony swoich pozycji, jest w stanie całkowitej dekadencji i pozostaje jej tylko ustąpić miejsca innej elicie, obdarzonej brakującymi tej pierwszej przymiotami waleczności”
  Systemy socjalistyczne
 • „W młodości uważałem się za rewolucjonistę, teraz widzę, że byłem klasykiem.”
  (w ten sposób Pauli podsumował swe prace naukowe)
 • „Wiedza nie pochodzi ze zwykłego gromadzenia obserwacji, odbywającego się bez udziału podmiotu, który by te obserwacje organizował w struktury”
  Psychogeneza wiedzy i jej znaczenie epistemologiczne
 • „Liczba jest istotą wszechrzeczy”
 • „Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań”
 • „Wiem, że jestem śmiertelny i jednodniowy, lecz kiedy śledzę obiegi gwiazd, tudzież powroty ich, już nie dotykam ziemi, ale u Zeusa w gościnie bogów, spożywam karm, słodkiej ambrozji dar”
  Epigramat przypisywany Ptolemeuszowi
 • „Wartość produktu ma swe źródło w pracy”
  Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
 • „Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. ”
 • „Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście”
 • „Między duchem a materią pośredniczy matematyka”
 • „(...) z pochlebstwem łączy się hańbiący zarzut serwilizmu, a złośliwość ma fałszywe pozory niezależności”
  Dzieje, księga I
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia