• początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
 • Żyliński Wacław, ur. 19 II 1803, zm. 5 V 1863,
  biskup wil. 1848–58, arcybiskup metropolita mohylewski od 1856.
 • Żymierski Michał, pierwotnie M. Łyżwiński, pseud. Rola, ur. 4 IX 1890, Kraków, zm. 15 X 1989, Warszawa,
  marszałek;
 • Żymirski Franciszek, ur. 5 X 1778, Warszawa, zm. 27 II 1831, tamże,
  generał;
 • fabryka wyrobów lnianych w Żyrardowie, → Zakłady Lniarskie Żyrardów S.A.
 • m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Pisią (prawy dopływ Bzury).
 • Żyrinowski Władimir W., ur. 25 IV 1946, Ałmaty, zm. 6 IV 2022, Moskwa,
  polityk rosyjski;
 • Żyro, Żyra, ur. między 1120 a 1130, zm. po 1187,
  wojewoda mazowiecki;
 • ugrupowanie polityczne z okresu rewolucji francuskiej 1789–99.
 • w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na skraju Wysoczyzny Lubartowskiej;
 • Żytawa, Zittau Wymowa,
  m. we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia, nad Nysą Łużycką, przy granicy z Polską.
 • żytomierski, obwód, Żytomyrśka obłast', Zhytomyrs'ka oblast',
 • Żytomierz, Żytomyr, Zhytomyr,
  m. obwodowe na Ukrainie, nad rz. Teterew i jego dopływem Kamionką (dorzecze Dniepru).
 • konspiracyjny miesięcznik, wyd. 1942–45 w Warszawie;
 • czasopismo konspiracyjne,
 • kryptonim oddziałów powstańczych II Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (Żoliborz, Bielany, Marymont, Powązki);
 • m. powiatowe w województwie śląskim, w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy i nad Jez. Żywieckim, w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
 • → Żydowski Związek Wojskowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia