Żymierski Michał
 
Encyklopedia PWN
Żymierski Michał, pierwotnie M. Łyżwiński, pseud. Rola, ur. 4 IX 1890, Kraków, zm. 15 X 1989, Warszawa,
marszałek;
1914–17 w Legionach Pol.; 1918–26 w WP, generał; 1927 skazany za nadużycia finansowe na 5 lat więzienia, zdegradowany i wydalony z wojska; 1931–38 na emigracji we Francji; nawiązał współpracę z ruchem komunist. i wywiadem Armii Czerwonej; niejawny czł. PPR, następnie PZPR (1981–86 czł. KC); 1943 doradca ds. wojsk. Sztabu Gł. GL; współorganizator i nacz. dow.: 1944 AL, 1944–47 WP; 1944 kier. resortu obrony nar. PKWN; 1944–49 min. obrony nar.; od 1946 przewodniczący Państw. Kom. Bezpieczeństwa, współodpowiedzialny za represje w WP, m.in. wobec byłych żołnierzy AK i Pol. Sił Zbrojnych na Zachodzie, oraz za użycie wojska do pacyfikacji społeczeństwa i zwalczania niepodl. podziemia; 1943–47 poseł do KRN, 1947–52 — na sejm; 1953–55 więziony; od 1974 honorowy prezes ZBoWiD.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia