wydawnictwo
 
Encyklopedia PWN
wydawnictwo:
dokument, publikacja samoistna wydawniczo, tzn. wyd. jako odrębna jednostka fiz. lub ich zespół; rozróżnia się m.in. wydawnictwo zwarte — publikowane od razu jako całość lub o przewidzianym zakończeniu; wydawnictwo ciągłe, periodyczne (gazeta, czasopismo) — o nie przewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, częściami o wspólnym tytule, oznaczonymi numerycznie i/lub chronologicznie (zeszyt, tom, rocznik); wydawnictwo seryjne (seria) — wydawnictwo ciągłe składające się z wydawnictw zwartych lub ciągłych o indywidualnym tytule, często numerowane, ukazujące się zwykle nieregularnie, połączone w całość wydawniczą wspólnym tytułem i/lub znakiem serii oraz zwykle jednolitą szatą graficzną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia