czasopismo
 
Encyklopedia PWN
czasopismo,
wydawnictwo ciągłe ukazujące się nie częściej niż 2 razy w tygodniu, odznaczające się różnorodnością treści i autorów w obrębie zeszytów oraz w kolejnych zeszytach;
ze względu na częst. ukazywania się czasopisma dzieli się na: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki; czasopisma mogą zawierać treści ogólne (aktualne adresowane do ogółu odbiorców lub zróżnicowanych zbiorowości) lub treści specjalne (zindywidualizowane pod względem tematycznym, wyspecjalizowane w zakresie przekazywanych treści, np. czasopisma naukowe, fachowe, tematyczne — film., radiowe, telew., turyst. i in.); zasięg terytorialny decyduje o podziale czasopism na: międzynar., ogólnokrajowe, regionalne, lokalne; ze względu na szatę graficzną wyróżnia się czasopisma ilustrowane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia