artykuł
 
Encyklopedia PWN
artykuł
[łac.],
utwór publicystyczny, literacki lub naukowy, samodzielna piśmienniczo część większej całości (np. czasopisma);
artykuł z reguły omawia problem (poprzez wywód oparty na faktach poddanych analizie), wyprowadza wnioski i uogólnia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów. Można rozróżnić m.in.: artykuł wstępny, odzwierciedlający stanowisko redakcji wobec aktualnych problemów, artykuł redakcyjny, poświęcony najważniejszym zagadnieniom ideologicznym i politycznym, z wyeksponowaną funkcją postulatywną, artykuł dyskusyjny, inicjujący publiczną wymianę myśli na określony temat, artykuł okolicznościowy, publikowany z okazji danej rocznicy, jubileuszu lub doniosłego społecznie faktu, artykuł polemiczny, kwestionujący słuszność tez publikacji, z którą jest prowadzona polemika, artykuł popularnonaukowy, uprzystępniający specjalistyczne tematy naukowe, techniczne i kulturalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia