warcki statut
 
Encyklopedia PWN
warcki statut 1423,
przywilej dla szlachty, uchwalony 28 X 1423 na zjeździe walnym Królestwa w Warcie, następnie zatwierdzony przez Władysława II Jagiełłę;
zawierał 30 artykułów; zezwalał szlachcie na wykup źle gospodarujących sołectw, określał uprawnienia sądowe starostów; po raz pierwszy ograniczał migrację chłopów do miast i ustanawiał taksy wojewodzińskie na towary rzemieślnicze; potwierdzał równość i jednolitość stanu szlacheckiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia