vacatio legis
 
Encyklopedia PWN
vacatio legis
[łac.],
okres od dnia ogłoszenia (promulgacji) aktu normatywnego (z reguły ustawy) do dnia jego wejścia w życie;
w Polsce akt normatywny wchodzi w życie w dniu opublikowania we właściwym organie (np. ustawy — w Dzienniku Ustaw RP), chyba że przewiduje się późniejszą lub wcześniejszą datę wejścia w życie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia