kodyfikacja
 
Encyklopedia PWN
kodyfikacja
[fr.< łac. codex ‘księga’, ‘spis’, facio ‘czynię’],
metoda stanowienia prawa polegająca na zastąpieniu licznych unormowań danej dziedziny prawa przez jeden nowy akt prawny, który zmieniając ich treść w sposób wyczerpujący, jednolity i usystematyzowany i odwołując się do określonych zasad prawnych, staje się w tej dziedzinie podstawowym źródłem prawa.
wynikiem kodyfikacji jest powstanie kodeksu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia