unioniści
 
Encyklopedia PWN
unioniści,
w Wielkiej Brytanii i Irlandii w XIX i na pocz. XX w. zwolennicy zachowania unii irl.-bryt. z 1800, a po powstaniu 1921 państwa irl. — utrzymania związku Irlandii Pn. z Wielką Brytanią;
politycy tej orientacji stanowili mniejszościową grupę w bryt. Partii Liberalnej (przywódca J. Chamberlain), z którą 1886 zerwali, sprzeciwiając się projektowi nadania Irlandii autonomii; współpracowali z Partią Konserwatywną i 1912 połączyli się z nią. Unioniści stanowią przeważającą orientację wśród ludności protest. w Irlandii Północnej; ich gł. reprezentacją polit. jest Partia Unionistów Ulsteru (UUP, tzw. oficjalna, zał. 1905 D. Trimble), współpracująca z bryt. Partią Konserwatywną, w okresie autonomii Irlandii Północnej 1921–72 rządząca prowincją (przywódcy m.in.: E. Carson, J. Craig, T. O’Neill, J. Molyneaux, od 1995 D. Trimble); od lat 70. działają również inne partie u. północnoirl., m.in. Demokr. Partia Unionistyczna (DUP, silnie antykatol., przywódca I. Paisley).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia