układ sprawdzań przyrządów pomiarowych
 
Encyklopedia PWN
układ sprawdzań przyrządów pomiarowych,
hierarchiczny układ przyrządów pomiarowych służących do pomiarów określonej wielkości fizycznej, uporządkowany wg kolejności i dokładności odtwarzania i przekazywania jednostki miary tej wielkości od przyrządów pomiarowych o większej dokładności do przyrządów mniej dokładnych.
Określa również sposoby tego przekazywania metodą bezpośredniego porównania wskazań tych przyrządów albo porównania wyników pomiarów tej samej wartości mierzonej wielkości, przeprowadzonych niezależnie. Na szczycie każdego u.s.p.p. (dla danego państwa) znajduje się zwykle etalon państwowy, najdokładniej odtwarzający jednostkę miary danej wielkości fiz. (np. wzorzec masy jednego kilograma), jej określoną wielokrotność lub podwielokrotność, czy też określony zakres wielkości. U.s.p.p. są przedstawiane w postaci tablic z komentarzem i ustanawiane przez kompetentną instytucję państwową (w Polsce Główny Urząd Miar) oraz są przedmiotem uzgodnień międzynarodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia