ujęcie wody
 
Encyklopedia PWN
ujęcie wody,
bud. urządzenie hydrotechn. umożliwiające pobór wód powierzchniowych (z rzeki, zbiornika wodnego) lub podziemnych w celach bytowych lub przemysłowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia