typologia
 
Encyklopedia PWN
typologia
[gr. týpos ‘odbicie’, ‘obraz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
szeregowanie i log. porządkowanie elementów danego zbioru (przedmiotów, zjawisk itp.) wg zasady porównywania ich cech z cechami elementów uznanych za typy w obrębie określonego zbioru;
celem typologii jest: 1) systematyzacja zbiorów przedmiotów lub zjawisk należących do zakresu danej nauki; 2) opis szeregujący rozpatrywanego zbioru przedmiotów; 3) wypracowanie, sprecyzowanie i usystematyzowanie aparatury pojęciowej danej nauki w danym zakresie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia