toruński pokój
 
Encyklopedia PWN
zwyciężeni Krzyżacy zwracali Polsce Pomorze Gdańskie z ziemią chełmińską oraz Warmię (stanowiącą podległe Polsce dominium biskupie), zw. odtąd Prusami Królewskimi; reszta Prus ze stolicą w Królewcu pozostawała we władzy Krzyżaków jako tzw. Prusy Zakonne (lub Prusy Krzyżackie); wszyscy kolejni wielcy mistrzowie mieli odtąd składać hołd lenny królowi Polski; Polska uzyskała szeroki dostęp do Bałtyku, co umożliwiło rozbudowanie kontaktów handlowych z Europą Zachodnią (głównie przez Gdańsk); stał się opłacalny wielki eksport zboża i płodów leśnych, określający odtąd przez blisko 2 wieki kierunek rozwoju ekonomicznego, społecznego i politycznego Rzeczypospolitej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Akt zawarcia pokoju toruńskiego, 1466fot. Archiwum Główne Akt Dawnych/Z. Wyleżyński
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia