toluidyna
 
Encyklopedia PWN
toluidyna, aminotoluen, metyloanilina,
związek organiczny, pierwszorzędowa amina aromatyczna;
opisana wzorem sumarycznym CH3C6H4NH2, występuje w postaci 3 izomerów: orto, meta, para, różniących się położeniem grup –CH3 i –NH2 w pierścieniu; o-toluidyna — jasnożółta ciecz; temperatura wrzenia 200°C, substancja rakotwórcza; m-toluidyna — ciecz o temperaturze wrzenia 203,2°C; p-toluidyna — biała krystal. substancja, temperatura topnienia 45°C (monohydrat), temperatura wrzenia 200,5°C; stosowana w syntezie org., gł. do otrzymywania barwników azowych, przyspieszaczy wulkanizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia