nitrotolueny
 
Encyklopedia PWN
nitrotolueny,
aromatyczne związki nitrowe, pochodne toluenu, których cząsteczki zawierają jedną lub kilka grup nitrowych –NO2;
są cieczami lub ciałami stałymi, łatwo rozpuszczalnymi w alkoholu etylowym, eterze, benzenie, trudno w wodzie; silnie trujące. Istnieją 3 izomeryczne mononitrotolueny: o-nitrotoluen (żółta ciecz, temperatura topnienia –9,5°C, temperatura wrzenia 220°C), m-nitrotoluen (żółte kryształy, temperatura topnienia 16°C, temperatura wrzenia 232°C), p-nitrotoluen (żółte kryształy, temperatura topnienia 54,5°C, temperatura wrzenia 238°C); otrzymywane przez nitrowanie toluenu; ulegają redukcji do odpowiednich izomerów toluidyny (synteza barwników) lub utlenianiu do kwasów nitrobenzoesowych. Spośród polinitrotoluenów ważne znaczenie mają 2,4- i 2,6-dinitrotolueny, stosowane w produkcji barwników i materiałów wybuchowych, oraz 2,4,6-trinitrotoluen (trotyl) — silny materiał wybuchowy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia