teofania
 
Encyklopedia PWN
teofania
[gr.],
akt objawienia się ludziom bóstwa w dostrzegalnej postaci;
każda teofania jest zarazem hierofanią (wtargnięciem sacrum w sferę profanum), jak i kratofanią (przejawieniem się mocy sakralnej); w religiach politeistycznych i mitach bóstwa ukazują się ludziom na różne sposoby: w zjawiskach przyrody (grecki Zeus jako błyskawica i grzmot), w postaciach zwierząt, jako drzewa, kamienie itp.; w tradycji judeochrześcijańskiej do najbardziej znanych teofanii należą: objawienie się Boga Mojżeszowi na górze Synaj, ukazywanie się uczniom zmartwychwstałego Chrystusa (chrystofanie) oraz ukazanie się Ducha Świętego pod postacią gołębicy (Zesłanie Ducha Świętego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia