suwnica
 
Encyklopedia PWN
suwnica,
rodzaj dźwignicy złożonej z przemieszczającej się, zwykle po torach, konstrukcji nośnej zw. mostem (w kształcie pomostu, półbramy, bramy lub wspornika) i poruszającej się po niej wciągarki (na wózku z napędem elektr. lub niekiedy ręcznym) lub wciągnika.
Most składa się z belek dwuteowych, kratownic albo blachownic — płaskich bądź skrzynkowych. Mechanizmy jazdy i podnoszenia mają napęd elektr. lub (rzadko) ręczny. S. poruszająca się wzdłuż torów ułożonych wysoko (na słupach wzdłuż ścian budynku lub na estakadzie; po moście porusza się wciągarka na wózku) nosi nazwę s. pomostowej i jest często używana w halach produkcyjnych. S. o konstrukcji nośnej wspartej na 2 wysokich przejezdnych podporach, poruszających się po torach ułożonych na ziemi, nosi nazwę s. bramowej (bramownicy); w przypadku s. półbramowej jeden tor s. jest ułożony na ziemi, a drugi np. na występie ściany budynku, o który opiera się s. (s. ma jedną podporę niską, drugą wysoką); s. bramowe i półbramowe stosuje się do obsługi placów, składowisk surowców i wyrobów budowlanych, magazynów, stacji kol. itp. S. mostowe są używane do obsługi dużych placów, np. w bazach kontenerowych, składowiskach na nabrzeżach portów; s. te mają stałe ustroje nośne wystające poza podpory na torowisku (wysięgnice) lub wychylne wysięgniki umożliwiające np. ustawienia s. nad ładowniami statku; po moście s. może jeździć wózek z obrotowym żurawiem. S. mostowa, w której wózek porusza się nie po szynach, ale jest zaczepiony do lin podwieszonych na końcach mostu, zw. jest s. linotorową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia