linotorową

Encyklopedia PWN

dźwignica z 2 wieżowymi podporami i długą liną nośną (100–1500 m) rozpiętą między nimi lub podwieszoną pod przejezdnym mostem, lina stanowi tor wodzaka wyposażonego w urządzenie do chwytania ładunku (hak, chwytak);
rodzaj dźwignicy złożonej z przemieszczającej się, zwykle po torach, konstrukcji nośnej zw. mostem (w kształcie pomostu, półbramy, bramy lub wspornika) i poruszającej się po niej wciągarki (na wózku z napędem elektr. lub niekiedy ręcznym) lub wciągnika.
maszyna robocza pracująca ruchem przerywanym (w przeciwieństwie do przenośnika), służąca do przemieszczania na ograniczone odległości różnorodnych ładunków (transport bliski) w obrębie danego ośrodka w związku z procesem technol. (np. zakładu wytwórczego, placu budowy) lub usługami przeładunkowymi (składy, magazyny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia