bramowej

Encyklopedia PWN

suwnica, której konstrukcja przejezdna w postaci bramy przesuwa się po torach umieszczonych na ziemi.
maszyna jeżdząca na ogumionych kołach, przeznaczona do unoszenia, piętrzenia i ustawiania kontenerów na placach składowych (terminalach kontenerowych);
rodzaj dźwignicy złożonej z przemieszczającej się, zwykle po torach, konstrukcji nośnej zw. mostem (w kształcie pomostu, półbramy, bramy lub wspornika) i poruszającej się po niej wciągarki (na wózku z napędem elektr. lub niekiedy ręcznym) lub wciągnika.
techn. część dźwignicy, na stałe związana z jej ustrojem nośnym;
urządzenie przekazujące otoczeniu ciepło powstające na miejscu, w wyniku przetwarzania innych rodzajów energii (grzejnictwo elektryczne, g. gazowe, naftowe, spirytusowe) lub doprowadzone z zewnątrz (np. z ciepłowni) za pomocą nośników ciepła, np. gorącej wody, pary wodnej, powietrza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia