sulfidy
 
Encyklopedia PWN
sulfidy, dawniej tioetery,
związki org. o wzorze ogólnym R1–S–R2, gdzie R1, R2 — alkil lub aryl;
znane są również s. cykliczne (należą do związków heterocyklicznych); analog. do eterów; są pochodnymi siarkowodoru, w cząsteczce którego obydwa atomy wodoru zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi; s. przyłączają halogenki alkilowe, tworząc sole sulfoniowe; utleniają się do sulfotlenków lub sulfonów; przykłady: dimetylosulfid, s. dimetylowy, CH3SCH3, lotna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, stosowany do nawaniania gazu ziemnego oraz do wytwarzania dimetylosulfotlenku; difenylosulfid, s. difenylowy, C6H5–S–C6H5, bezb. kryształy, wykazuje chem. właściwości związku aromatycznego; sulfidem jest iperyt siarkowy (iperyty).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia