strofa
 
Encyklopedia PWN
strofa
[gr.],
zwrotka,
jednostka wierszowa, złożona z pewnej liczby wersów w określony sposób zbudowanych i powiązanych stałym układem rymów (czterowiersz, oktawa, sekstyna);
stanowi całość intonacyjną i przeważnie też składniową, spójną znaczeniowo, wyodrębnioną graficznie i powtórzoną co najmniej dwukrotnie; w wierszu współczesnym występuje tzw. strofoida o dowolnej budowie i ilości wersów oraz niepowtarzalnym układzie rymów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia