dystych
 
Encyklopedia PWN
dystych
[gr. dístichon < dístichos ‘dwurzędowy’],
strofa złożona z 2 wersów o identycznej lub różnej strukturze;
np. w antycznej poezji elegijnej d. elegijny składający się z heksametru i pentametru; podstawowa forma stroficzna poezji lud.; także najkrótszy utwór wierszowany złożony z 2 wersów, zwarty, lapidarny, o charakterze fraszki, sentencji, epigramatu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia