sektor publiczny
 
Encyklopedia PWN
sektor publiczny,
ekon. działalność rządu i samorządów terytorialnych;
w Polsce sektor publ. obejmuje podmioty o własności państwowej, komunalnej oraz mieszanej z przewagą kapitału państwowego i komunalnego; funkcjonują one w następujących formach prawno-organizacyjnych: organy władzy, administracji i kontroli państwowej, wymiar sprawiedliwości, spółki Skarbu Państwa, fundusze centralne i terenowe, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki z przewagą kapitału państwowego i komunalnego; w wyniku procesu transformacji systemowej udział sektora publicznego w polskiej gospodarce, mierzony w procencie produktu krajowego brutto (w cenach stałych), systematycznie maleje.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia