Klub Paryski
 
Encyklopedia PWN
Klub Paryski,
nieformalne stowarzyszenie przedstawicieli rządów 19 państw wierzycielskich,
zawiązane w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających państwom dłużnikom spłatę ich zadłużenia, m.in. na drodze jego restrukturyzacji lub częściowego umorzenia; dotyczy wyłącznie długów sektora publicznego, gwarantowanych przez państwa. Pierwsze spotkanie Klubu Paryskiego odbyło się 1956, a jego przedmiotem było zadłużenie Argentyny; przedstawiciele państw wierzycielskich spotykają się 10–11 razy w ciągu roku w Paryżu (stąd nazwa); władze Klubu Paryskiego tworzą przedstawiciele francuskiego Skarbu Państwa (najstarszy przedstawiciel jest przewodniczącym Klubu Paryskiego); do końca 2004, 79 krajów wynegocjowało 383 porozumienia na sumę 427 mld dolarów USA; I 2005 Klub Paryski ogłosił moratorium na spłatę zadłużenia dla krajów dotkniętych trzęsieniem ziemi i falą tsunami; Polska podpisała porozumiemie z Klubem Paryskim IV 1991, osiągając redukcję swego zadłużenia wobec krajów wierzycielskich o 50% jego skumulowanej wartości, pod warunkiem wdrożenia 3-letniego tzw. programu dostosowawczego, uzgodnionego z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a 2005 wynegocjowała zgodę na przedterminową spłatę większości z 12,3 mld euro zadłużenia wobec części członków Klubu Paryskiego: Danii, Finlandii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii (do końca 2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia