rygoryzm moralny
 
Encyklopedia PWN
rygoryzm moralny:
1) w znaczeniu ogólnym — bezwzględne i bezwyjątkowe przestrzeganie norm moralnych uznanych za obowiązujące, przeciwieństwo moralnego liberalizmu;
2) stanowisko w etyce stawiające postulat bezwzględnego, ścisłego i wykluczającego jakiekolwiek wyjątki przestrzegania wszelkich norm i prawideł etycznych; przeciwstawne wszelkim odmianom hedonizmu, eudajmonizmu, utylitaryzmu, a uznające za jedynie słuszne moralnie wypełnianie obowiązku (np. dyktowanego przez imperatyw kategoryczny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia