rozkład na czynniki
 
Encyklopedia PWN
rozkład na czynniki,
mat. przedstawienie liczby, funkcji, wielomianu w postaci iloczynu, np.: 210 = 5 · 6 · 7, sin2x = 2 · sinx · cosx, x3 + x2 + x + 1 = (x2 + 1)(x + 1), x2 − 1 = (x + 1)(x – 1);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia