rola społeczna
 
Encyklopedia PWN
rola społeczna,
układ stałych i wewnętrznie spójnych zachowań i postaw, społecznie określonych, tzn. wyznaczonych i oczekiwanych przez daną grupę społeczną od jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną (np. rola rodzica, studenta, wykładowcy);
rola społeczna zawiera społ. standard zachowania, który ułatwia jednostce wykonanie roli, ale i ogranicza repertuar jej zachowań, bowiem zachowania niezgodne z oczekiwaniami spotykają się z sankcjami społecznymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia