pozycja społeczna
 
Encyklopedia PWN
pozycja społeczna,
socjol. położenie społ. jednostki w strukturze grupy społecznej lub położenie grupy w strukturze społeczeństwa globalnego;
pozycji społecznej jednostki przypisuje się określony zespół praw i obowiązków, z którym wiąże się określony zespół ról społecznych; pozycję społeczną wyznaczają czynniki obiektywne, tj. zawód, wysokość dochodu, stosunek do własności, zakres posiadanej władzy i czynniki subiektywne wyrażane miarą prestiżu społecznego, jaki ma w grupie dana jednostka lub grupa w społeczeństwie globalnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia