rada miejska
 
Encyklopedia PWN
rada miejska,
w średniowieczu organ samorządowy miasta lokowanego na prawie niemieckim, sprawujący bieżący zarząd, sądownictwo (dzielone z ławą sądową), a także prawodawstwo;
składała się z burmistrzów (1–4) i rajców (4–12). Konstytucja 3 maja 1791 zniosła rady miejskie w miastach królewskich; w Księstwie Warszawskim członków rady miejskiej powoływano w drodze nominacji; w Królestwie Polskim zniesione; w zaborze pruskim od 1808 i austriackim po 1866 ciała obieralne, uchwałodawcze, wyłaniające i kontrolujące zarząd miejski. W niepodległej Polsce wprowadzone również na ziemiach byłego Królestwa Polskiego (1933 poddano je nadzorowi organów administracji ogólnej). W Polsce od 1944 funkcje rad miejskich powierzono miejskim radom narodowym, przekształconym 1950 w terenowe organy władzy państwowej, wg wzorów sowieckich; po 1990 organ stanowiący i kontrolny samorządu terytorialnego w miejscowości posiadającej status miasta i znajdującej się na terenie gminy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia