pospólstwo
 
Encyklopedia PWN
pospólstwo,
określenie ogółu mieszkańców dawnych miast, którzy mieli obywatelstwo miejskie i na ogół byli właścicielami nieruchomości, ale nie należeli do rządzącej miastem elity (patrycjat) i nie sprawowali najwyższych urzędów (burmistrza, rajcy, ławnika);
obejmuje mieszkańców posiadających prawo miejskie, lecz niezasiadających w najwyższych instancjach samorządowych (rada miejska, ława sądowa); do pospólstwa należeli ubożsi kupcy, rzemieślnicy (mistrzowie), część czeladników, przekupnie; najbogatsi przedstawiciele pospólstwa przechodzili do patrycjatu. W Polsce od XIV w. pospólstwo starało się ograniczyć władzę patrycjatu (bunty zbrojne m.in. we Wrocławiu i Gdańsku), jednak dopiero po ostrych wystąpieniach pospólstwa w latach 20. XVI w. (m.in. w Elblągu, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie) do rad miejskich weszli jego przedstawiciele. W XIX w. terminem pospólstwo określano niekiedy tworzące się drobnomieszczaństwo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia