precedens
 
Encyklopedia PWN
precedens
[łac. praecedens ‘poprzedzający’],
prawo rozstrzygnięcie organu państw., przeważnie sądu, które ma moc wiążącą w odniesieniu do późniejszych rozstrzygnięć podobnych przypadków;
precedens stanowi najważniejsze źródło powstania prawa sądowego w systemie Common Law ( prawo anglosaskie); w Polsce precedens nie ma cech źródła prawa; rozstrzygnięcie kwestii prawnej zawarte w uchwale Sądu Najwyższego może być wiążące dla innych składów Sądu Najwyższego w przypadku wpisania tezy uchwały do księgi zasad prawnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia