pobudliwość
 
Encyklopedia PWN
pobudliwość,
fizjol. zdolność komórek organizmu reagowania stanem pobudzenia lub hamowania na bodźce fiz. lub chem. zarówno naturalne, jak sztuczne (np. drażnienie prądem elektr. nerwu lub ośrodka nerwowego);
jest właściwością receptorów, neuronów, włókien nerwowych i mięśniowych; miarą p. na bodziec jest próg pobudliwości, czyli najmniejsza siła bodźca wywołująca widoczną reakcję; pobudliwość nerwów i mięśni określa się za pomocą chronaksjometru (chronaksja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia