wrażliwość
 
Encyklopedia PWN
wrażliwość,
fizjol. zdolność organizmu albo jego narządów i komórek do reagowania na czynniki fiz. i chem. środowiska zewn. lub wewn.;
właściwość ta jest cechą receptorów w narządach zmysłów, pobudzanych wybiórczo przez określone klasy bodźców lub receptorów komórkowych (wyspecjalizowanych miejsc błony komórkowej lub wnętrza komórki), specyficznie reagujących na hormony lub przekaźniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia