próg pobudliwości
 
Encyklopedia PWN
próg pobudliwości,
biol. miara wrażliwości elementu pobudliwego — receptora, neuronu, nerwu, mięśnia na adekwatny bodziec;
jest określany jako najmniejsza siła bodźca wywołująca widoczne pobudzenie (np. zmianę potencjału błonowego, skurcz mięśnia, zmianę zapisu elektromiograficznego); pobudliwość nerwów i mięśni określa się za pomocą chronaksjometrii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia