perwaporacja
 
Encyklopedia PWN
selektywność podziału składnika pomiędzy permeat (wzbogacony w składnik przenoszony) oraz retentat (zawierający składnik, który nie ulega przenoszeniu), wynika z różnic rozpuszczalności składników mieszaniny w membranie oraz różnic w szybkości ich dyfuzji przez membranę; siłą napędową procesu p. jest różnica potencjałów chem. składników po obu stronach membrany; składniki permeatu są odparowywane z powierzchni membrany do próżni lub do strumienia gazu obojętnego; rozdział składników nie zależy od równowagi termodynamicznej układu ciecz–para, co umożliwia rozdział azeotropów i cieczy o podobnych temp. wrzenia; p. jest procesem energooszczędnym; może zastępować destylację próżniową lub ekstrakcyjną, być uzupełnieniem destylacji zwykłej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia