hydrofilowość
 
Encyklopedia PWN
hydrofilowość,
właściwość substancji polegająca na zdolności jej cząsteczek (lub ich części) do oddziaływania z rozpuszczalnikami polarnymi, gł. z wodą, bądź grupami polarnymi innych związków, oraz cecha makroskopowa materiałów obrazująca ich zdolność do zwilżania wodą;
związki hydrofilowe ulegają hydratacji, a więc rozpuszczają się w wodzie; zdolność do zwilżania wodą (roztworami wodnymi) jest wykorzystywana m.in. w poligrafii (elementy hydrofilowe tworzą miejsca nie drukujące na formach offsetowych); materiały odznaczające się bardzo dużą h. są wykorzystywane m.in. w tzw. suchych pieluchach, do usuwania niektórych ciekłych odpadów (np. w szpitalach), do zabezpieczania przewodów prowadzonych w ziemi, osuszania substancji (np. benzyn lotn.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia