oleofilowość
 
Encyklopedia PWN
oleofilowość,
właściwość substancji polegająca na zdolności jej cząsteczek do oddziaływania z cząsteczkami rozpuszczalnika niepolarnego (ogólnie zw. olejem), także makroskopowa cecha materiałów;
wykorzystywana np. w poligrafii — w druku offsetowym (offset) elementy formy drukarskiej wykonane z materiałów oleofilowych (miedzi, mosiądzu, poliestru oraz naświetlone elementy warstw fotoutwardzalnych lub nienaświetlone elementy warstw fotorozpuszczalnych) przyjmują i przekazują farbę drukową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia