pąk
 
Encyklopedia PWN
często jest chroniony przez łuski (zwłaszcza pąki zimowe); wśród pąków pędowych rozróżnia się pąki szczytowe — na wierzchołku pędu, tj. stożku wzrostu, i pąki pachwinowe (pąki boczne) — rozwijające się w pachwinach liści; często pąki pachwinowe pozostają w spoczynku jako pąki śpiące (oczka); pąki tworzone na dojrzałych organach lub na tkance hodowanej in vitro przez przybyszowe (przybyszowe organy) wierzchołki pędu, nazywa się pąkami wtórnymi lub pąkami przybyszowymi; modyfikacjami pąków są: cebule, bulwocebule, odpadające pąki pachwinowe (np. u żywca cebulkowego), a także „główka” kapusty i jadalna część kalafiora (pąk kwiatostanowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia